Interview Ingrid Schenk / Chi Neng en sjamanisme

(Ingrid Schenk, sinds kort met pensioen, was communicatie-adviseur, woont ruim 40 jaar samen met David op een prachtige plek midden in de natuur net buiten Noordlaren, doet Chi Neng sinds 2004.)

Je doet Chi Neng en sjamanisme, ontstaat dat uit dezelfde nieuwsgierigheid?
Ja, eigenlijk wel. Al sinds een droom in mijn kindertijd fascineert energie me. In die droom word ik achtervolgd door iets engs, ik ren er voor weg, vlucht onze schuur in en doe de deur achter mij dicht. Dan komt het beangstigende dwars door een muur naar me toe, terwijl de muur gewoon intact blijft. Gillend word ik wakker. Energie die overal dwars doorheen gaat, is me daarna altijd blijven fascineren. Ik heb veel gedaan om er meer over te ervaren, zoals mediteren, healing, familie-opstellingen, enz. en door er veel over te lezen. Zo gezien ben ik er dus al lang mee bezig.

En wat zoek je dan precies?
Eerst heb ik vooral naar mijn angst ervoor gekeken. Het voelde toen bedreigend. Nu gaat het veel meer om healing, maar ook om bewustwording: waar gaat het om in het leven.

Wat vind je in Chi Neng en wat in het sjamanisme?
Chi Neng beoefen ik vooral voor mijn gezondheid en om soepel te blijven. Maar ook om evenwichtiger te zijn. Het vervangt de meditatie en healing die ik eerder deed. Bij Chi Neng voel ik de qi stromen en daarbij ben ik in contact met stilte en leegte, of noem het niets.
Sjamanisme daarentegen ervaar ik als aards en kleurrijk. Sjamanisme gaat uit van een diepe verbondenheid met de natuur. Alles is natuur. Of het nu een steen of een dier is. Er wordt van uitgegaan dat alles verwant is aan elkaar, leden zijn van dezelfde familie. Great Spirit is de verbinding. In feite is alles bezield door Great Spirit. In de natuur ben ik dan ook in mijn element.

Heb je een opleiding gedaan voor sjamanisme en help je ook anderen?
Van 2006 tot 2010 heb ik de vierjarige opleiding gevolgd bij de School voor Sjamanisme. In dezelfde periode was ik staflid bij Vision Quests en heb deelnemers begeleid bij hun quest. Ik heb overigens ook level-1 van Chi Neng gedaan, dus ik ben ook Chi Neng-instructeur.

Welke elementen in het sjamanisme spreken je het meest aan?
De vormen die me in het sjamanisme vooral aanspreken zijn Vision Quests (of noem het voor de duidelijkheid natuurretraites) en trancereizen. Trancereizen maak je naar de andere werkelijkheid. Die is te vergelijken met de droomwereld. Met dat verschil dat je bewust droomt. Anders dan in een droom kan je er ieder moment uitstappen. Je kan voor jezelf reizen of voor iemand anders. Het doel van de reis kan van alles zijn. Het kan gaan om genezing, om inzicht, verloren zieldelen terughalen enz.
Als ik me openstel, komt wat voor mij belangrijk is binnen. De gewaarwording is meestal symbolisch van aard. Het is altijd verrassend waar het op uitkomt. Soms is het heftig, een schok zelfs. Soms duurt het enige tijd voordat het kwartje valt. Ik merk dat het vaak gaat om waarden zoals respect en liefdevolheid, voorbijgaan aan schaamte, maar ook kiezen voor de uitdaging of grenzen overschrijden.

Zijn er overeenkomsten tussen Chi Neng en sjamanisme?
Als ik Chi Neng en sjamanisme met elkaar vergelijk zijn ze zeer verschillend van aard. Maar eigenlijk is er geen verschil. Het komt op hetzelfde neer. Bij beide ervaar ik dat alles een is, dat alles verbonden is. Door beide versterk ik mijn intuïtief weten. En bij beide is het belangrijk om van tevoren bewust te zijn waarvoor ik de oefening doe of waarvoor ik op reis ga. Hoe helderder ik mijn intentie heb, des te groter is het resultaat. Bij Chi Neng is het de volledige aandacht op het doen van de oefening om bij de essentie te komen, bij sjamanisme gebeurt dat door ritmisch getrommel.
Alleen de vorm is anders. Juist door de verschillende vormen blijf ik zelf nadenken en kritisch. Wat is waar voor mij. Ik duik als het ware in de Chi Neng of het sjamanisme, probeer steeds opnieuw de essentie te vatten en laat het ook weer los.

Welke van die twee was er eerst?
Met beide ben ik ongeveer acht jaar geleden begonnen. Chi Neng trok me vooral aan als goed voor mijn gezondheid en om soepel te blijven. Bij het sjamanisme was het vooral mijn nieuwsgierigheid naar het reizen in de andere werkelijkheid. Dat te vergelijken is met zoiets als bewust dromen.

Gebruik je elementen uit sjamanisme bij Chi Neng en welke dan?
Nee, eigenlijk niet. Wat ik wel merk is dat ik bij Chi Neng de natuur en het kleurrijke mis.

En andersom?
Bij sjamanisme gebruik ik vaak het opbouwen van het qiveld. Op deze manier kan ik snel in de juiste staat komen. En soms de staande meditatie en Sway la Qi.

Welke oefeningen doe je meestal en hoe lang?
LCU. En soms de staande meditatie en Sway la Qi. Bijna iedere dag ruim een half uur. Daarnaast doe ik ook regelmatig sjamanistische oefeningen zoals trommelen, medicijnwandelingen in het bos en trancereizen.

Welke effecten merk je bij jezelf?
Op drie niveaus merk ik effecten. Ik ervaar meer soepelheid, het is dus goed voor mijn lichaam. Verder kan ik even helemaal loskomen van mijn gedachten en bezigheden, dagelijks een moment om contact te hebben met de essentie. Dit relativeert enorm. En ik merk dat ik resultaten krijg van mijn intenties. Bijvoorbeeld door de intentie ‘gezonde gewrichten’ ben ik Pilatus gaan doen en werd ik me meer bewust van mijn houding en ging ik bepaalde spieren meer gebruiken. Het effect daarvan is dat ik minder pijn in mijn gewrichten heb.
Al met al ben ik er gevoeliger voor geworden om als iets op mijn weg komt te weten of dat belangrijk voor me is. Soms lijkt het wel of ik in een bepaalde richting geduwd wordt. Dan weet ik wat het juiste moment is om er voor de ander of voor mezelf te zijn. Of iets voor anderen doen. Of me maatschappelijk inzetten. Het ontvouwt zich als het ware.

Heb je een tip of toepassing die iedereen zou moeten kennen?
Om met Jed Mckenna te spreken: probeer niet de leermeester te volgen, maar zoek wat hij zocht.