Boek / Dr Pang Ming – The Methods of Zhineng Qigong Science

qt-fraser-wei Het leerboek dat Dr. Pang Ming schreef voor de twee jaar durende opleiding van instructeurs in zijn qigong-ziekenhuis is vertaald. Wei Qi Feng, die ook regelmatig in Nederland lesgeeft, en Patricia Fraser hebben samen de tekst vanuit het Chinees omgezet in het Engels. Ze hebben daarbij de oorspronkelijke tekst zo goed mogelijk gevolgd, zegt ze in de inleiding, want zo doet het boek het meeste recht aan het taalgebruik van Pang Ming. Zijn naam staat dan ook als auteur vermeld.
Dat vind ik een sympathiek uitgangspunt.
Het boek is ook prima voor elkaar. Natuurlijk, je moet zorgvuldig lezen, maar dat geldt ook voor de andere boeken over Zhineng of Chi Neng. Vooral het Engels is keurig verzorgd -in andere boeken is dat wel eens wat minder- en het is zo geschreven dat ook ‘buitenlanders’ de tekst redelijkerwijs kunnen volgen. Dus ook op dat punt, helemaal goed.
Het beschrijft level 1, 2 en 3, plus wat interessante extra’s zoals een uitleg van de 8 verses en de theorie in een beknopte samenvatting. Daarbij wordt -net als in andere boeken over Chi Neng/Zhineng- gebruik gemaakt van de oorspronkelijke afbeeldingen uit het centrum.

Was dit het allereerste boek over Zhineng geweest, dan zou ik razend enthousiast zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. In Nederland hebben we de wat meer algemene Nederlandstalig boeken van Patricia van Walstijn en Anne Hering en voor de verdieping vooral de Engelstalige boeken van Ooi Kean Hin. Wat is dan de waarde van dit boek?

Ik heb het gevraagd aan Patricia Fraser, een van de vertalers. Haar antwoord is heel helder en overtuigend. Kortweg zegt ze dat er tot nu toe geen enkel boek van Pang Ming direct in het Engels is vertaald. Dit is het eerste en daarmee hebben wij westerlingen ook eindelijk toegang tot een van de bronteksten. Daarbij doet deze vertaling ook recht aan Pang Ming, want het benadert zijn taalgebruik en zijn logica veel meer dan een boek dat geïnspireerd is op zijn werk. Wat ze daarbij extra benadrukt is dat er gekozen is voor grammaticaal juist Engels dat in principe door iedereen begrepen kan worden.
Dat wil overigens niet zeggen dat de inhoud altijd direct te begrijpen is. De beschrijving van de oefeningen is duidelijk, en ook de richtlijnen om ze goed uit te voeren. Maar soms sluipt er een zin tussendoor die veel begrip vraagt van de Chinese cultuur of van de achtergronden van qigong. Maar ter geruststelling, dat gebeurt ook in de andere boeken over qigong.

De vertalers kiezen ervoor geen extra uitleg toe te voegen aan de teksten van Pang Ming. Het past niet in de opzet en daarbij vinden ze dat je qigong moet ervaren in plaats van er al teveel over te praten en te lezen. Dat snap ik, maar zelf hoop ik wel eens op een boek dat de tijd neemt om juist die achtergronden te belichten, zonder ook maar een woord Chinees te gebruiken.

qt-boekpangming Op de achterkant staat Harmonious Big Family Teaching Book No. 1. Dat suggereert dat er meer gaat komen. Dan kan dit boek een mooie eerste stap zijn in een reeks, want er zijn nog heel wat titels van Pang Ming te vertalen. Daar kijk ik belangstellend naar uit!

Samengevat: het is een Engelstalig basisboek dat de theorie beknopt uitlegt en de levels 1, 2 en 3 behandelt, plus een paar extra oefeningen. Het boek telt 195 pagina’s. 27 gaan er over level-1, 31 over level-2 en 53 over level-3. De prijs is 31,25 euro, inclusief verzending.
Je bestelt The Methods of Zhineng Qigong Science by Dr Pang Ming via www.qigongtrust.org.nz of www.createspace.com/4071513. Reken op een levertijd van 7 tot 10 dagen. Vragen? Mail dan met Patricia Fraser: nzpatricia@gmail.com.

Plezier. Peter Veen – post@qiworks.nl