Docbox / Spontane momenten van inzicht

Verspil geen tijd met jezelf zielig te vinden, als je jezelf terugvindt in een volgens jou minder geslaagde vorm van de werkelijkheid, want dat tast je persoonlijke kracht aan en houdt je gevangen in de gedachte dat je slachtoffer bent van de omstandigheden. Erken in plaats daarvan dat je je situatie zelf gemanifesteerd hebt en dat de omstandigheden precies zijn zoals je ze voor jezelf gewenst hebt. Gun jezelf daarbij het voordeel van de twijfel, want hoe fout en onaantrekkelijk de dingen nu ook lijken, dit is precies wat je nodig hebt om de volgende stap te zetten op weg naar de voor jou perfecte situatie. De onderliggende spirituele kracht die druk bezig is de dingen in de buitenwereld zo te rangschikken dat dit het voor jou optimale resultaat oplevert, werkt op een geheimzinnige en ondoorgrondelijke manier. En je doet er goed aan om erop te vertrouwen dat die kracht weet wat ze doet, anders maak je jezelf zonder enige noodzaak helemaal gek.

Je kan er ook voor kiezen jezelf zonder enige noodzaak helemaal gek te maken.
Dat is helemaal je eigen keuze.

Maar als het je bedoeling is om zoveel mogelijk momenten van inzicht en verlichting te ervaren, blijf jezelf er dan aan herinneren dat je je hele situatie met opzet zo gemanifesteerd hebt omdat je deze uitkomst graag wilde. En zodra je toegeeft dat je deze situatie gewenst hebt – zelfs al je rationele mind zich ertegen verzet – transformeert alles in positieve zin. Zo werkt het nu eenmaal als je je op dit niveau met magie bezighoudt.

Kijk eens goed naar de werkelijkheid zoals jij die waarneemt (het is uiterst subjectief hoe je je waarneming en je gedachten daarover vorm geeft en vervolgens benoemt als jouw werkelijkheid) en voor ieder aspect dat je onder ogen komt, zeg je tegen jezelf ‘ik heb dat gemanifesteerd omdat ik dat prettig vind.’ Doe het bij wijze van experiment en probeer het niet verstandelijk te analyseren of te onderzoeken. Als het je lukt om je rationele mind lang genoeg buiten spel te zetten om -desnoods maar heel even- te begrijpen dat je wat je waarneemt inderdaad zelf manifesteert, ervaar je direct een moment van verlichting. Hoe vaker je dit doet, vooral op momenten van twijfel, angst, bezorgdheid, stress, schuldgevoel, spijt of waar je dan ook maar last van hebt, hoe krachtiger je wordt en hoe minder je het nodig hebt om de pijn van het leven te verdoven met afleiding buiten jezelf.
Integendeel. Je verwelkomt die pijn als een teken dat je hier op deze planeet leeft en je gebruikt hem om sterk te worden, zelfstandig, veerkrachtig en zeker van jezelf.

Of niet natuurlijk. Dat beslis je helemaal zelf.

Maar een ding staat vast.

Jezelf vertellen dat jij alles gemanifesteerd hebt zoals het nu is omdat jij dat prettig vindt en jij dus ook in staat bent om het te veranderen als jij dat zou willen, levert je een veel interessantere dag op dan jezelf vertellen dat je een machteloos slachtoffer bent van een wrede, onvoorspelbare wereld. Het is alleen maar een kwestie van je kijk op het leven veranderen. (In de Members’ Wisdom Drop lees je een mooie techniek om dit te doen. Je moet dan wel lid worden, maar het is de moeite waard – alleen in het Engels).

Ik wens je dat je geniet van een heerlijke dag waarin je zoveel momenten van spontane verlichting meemaakt dat je ze niet meer kunt tellen

Love, Doc

(vertaling Peter Veen)