Er zijn veel verschillende qigongvormen en stromingen. Meestal komen ze oorspronkelijk uit China (India is de bakermat van de yoga). Qigong is een vorm van langzaam bewegen die bedoeld is om je gezondheid te verbeteren. De bewegingen zijn meestal vrij eenvoudig uit te voeren. Zhineng Qigong -in West-Europa heet het vaak Chi Neng Qigong- is een vrij nieuwe vorm. Zhineng is ontwikkeld door qigongmaster, Chinees en westers arts dr. Pang Ming. Hij heeft de meest effectieve onderdelen uit verschillende qigongsystemen verzameld, getest en samengebracht in een nieuw systeem.

Het effect van de oefeningen is getoetst in een groot centrum waar duizenden patiënten behandeld werden met qigong. Eerst werd met medische apparatuur vastgesteld welke ziekte iemand had. Na een maand dagelijks Zhineng Qigong trainen, is met dezelfde apparatuur gekeken of er verbetering was. De scores waren erg goed want 95% van de patiënten had aantoonbaar baat bij de oefeningen. In de jaren 90 heeft de Chinese overheid tientallen qigongvormen met elkaar vergeleken. Zhineng Qigong kwam daaruit naar voren als de meest effectieve.

Op drie niveaus
De meest werkzame qigong-onderdelen heeft Pang Ming verzameld in drie series eenvoudige oefeningen. Die reeksen zijn wereldwijd hetzelfde. Ze worden aangeduid als level-1, level-2 en level-3.

De basis van level-1 is een oefening van ruim 20 minuten die Lift Qi Up Pour Qi Down genoemd wordt, of kortweg LQU. De LQU bestaat uit vrij zachte rek- en strekbewegingen en een speciale mentale houding. De basis van level-2 is de Body & Mind-oefening. Level-2 is fysiek wat zwaarder en focust op alle belangrijke gewrichten, spieren, pezen en meridianen. Elk onderdeel stimuleert een specifiek deel van het lichaam.
Level-3 is gericht op het stimuleren van de organen door middel van klanken en het oefenen en leren omgaan met emoties. Level-3 is nog maar pas in Europa geïntroduceerd. Naast de verschillende levels zijn er nog losse oefeningen die aanvullend gebruikt worden. Een van de belangrijke is de 3 centers merge of de 3cm, waarbij je 10 tot 30 minuten stilstaat in een voorgeschreven houding.

Nog een paar begrippen
Nog twee belangrijke begrippen zijn qi en qiveld. Qi -of chi, ki, prana- is in qigong-filosofie de basis van alles, de deeltjes die vooraf gaan aan energie en materie. Alles bestaat uit qi, ook jij als mens. Door te leven verbruik je qi. Je kunt dat aanvullen met eten, drinken en ademhalen, maar dan nog raakt je qi langzaam op. Als je geen qi meer hebt, ga je je dood. Gelukkig kun je je qi aanvullen door regelmatig -het liefst elke dag- qigong-oefeningen te doen.

Het qiveld is kortweg de sfeer, het gevoel, de energie die ontstaat als je met meer mensen samen oefent en daarbij hetzelfde resultaat nastreeft, dezelfde bewegingen maakt, dezelfde concentratie hebt. Het onderlinge gevoel van verbondenheid dat je hierdoor krijgt omvat uiteindelijk alles wat leeft. Als je vanuit dat gevoel je de qigong-oefeningen doet worden ze sterker en intenser. (Over de theorie van qi en qiveld is natuurlijk veel meer te zeggen, maar het gaat natuurlijk vooral om je beleving. In andere artikelen op QiTalks -bijvoorbeeld in de meeste interviews- lees je meer over de beleving van het qiveld.)

Met deze korte uitleg moet je in grote lijnen de artikelen en verhalen op QiTalks kunnen begrijpen. Heb je vragen of opmerkingen? Mail me dan.

Peter Veen